Onze mini G1000!

Onze mini G1000 met Katholieke Scholen Regio Mechelen én onderwijspartners: Kabinet Weyts, Agodi, inspectie onderwijs, vakbonden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, VDAB, Thomas More Hogeschool en Teach for Belgium.

Constructief informeel overleg rond het lerarentekort brengt prioriteiten naar voor.

Dinsdagavond hadden we in Mechelen een uniek overleg. Alle besturen en directies uit het katholieke onderwijs uit de brede regio Mechelen sloegen de handen in elkaar om samen met beleidsmakers en onderwijsstakeholders het onmogelijke mogelijk proberen te maken: samen zoeken naar constructieve en haalbare oplossingen voor het lerarentekort.

Het organiserend conglomeraat van katholiek onderwijs wordt gevormd door de katholieke scholen. Het katholiek onderwijs in de regio Mechelen vertegenwoordigt 32 basisscholen en 10 scholen in het secundair onderwijs. Meer dan 20 000 leerlingen volgen er les en meer dan 2 500 personeelsleden zijn er actief. 

Het organiserend conglomeraat van katholiek onderwijs word gevormd door de katholieke scholengroepen en -gemeenschappen Kitos, KOMO, SAMBA 2.0 en VORM. Samen nodigden ze vertegenwoordigers uit van het kabinet Weyts, Agodi, inspectie onderwijs, vakbonden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, VDAB, Thomas More Hogeschool en Teach for Belgium.

Aan zeven overlegtafels werd er telkens dieper ingegaan op drie thema’s aan de hand van casussen en stellingen uit het onderwijsveld.  Het werd een bijzonder constructieve overlegavond, zonder dat pijnpunten uit de weg werden gegaan. Een win-win voor iedereen. Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw Kitos: “Onze directies en bestuurders voelden zich echt gehoord door de externe partners” en Ria Marechal, coördinerend directeur scholengemeenschap VORM Katholieke Scholen Regio Mechelen: “De genodigden waren verheugd verschillende standpunten vanuit het werkveld zelf (bestuurders en directies) te kunnen beluisteren. Zij konden hun ideeën en eigen oplossingen toetsen met het onderwijs zelf.”

 

Elke tafel kon drie broodnodige crisismaatregelen en drie langetermijnoplossingen voorstellen. Een greep uit de gezamenlijke voorstellen:

  • Laat laatstejaarsstudenten in de lerarenopleiding veel meer praktijkervaring opdoen, bv. door een betaalde stage en voorzie extra ondersteuning/begeleiding op de praktijkvloer.
  • Laat directies en beleidsteams zelf beslissen over wie ze kunnen aannemen voor welk vak, zonder stringente regelgeving. De school staat zelf borg voor de kwaliteit, die altijd voorop blijft staan.
  • Durf nadenken over een hervorming van het systeem van bekwaamheidsbewijzen en over een andere manier om ons onderwijs te organiseren.
  • Laat gemotiveerde jong-gepensioneerden onbeperkt bijverdienen en straf ze niet fiscaal af.
  • Trek nog meer zij-instromers aan door het onbeperkt meenemen van anciënniteit en ondersteuning (educatief-verlof, coaching, … ).
  • Spreek zelf positief over het beroep van leraar en maak jongeren in het laatste jaar secundair hiervoor echt warm. Het leraarschap is een beroep en niet zomaar een job. Het is even waardevol als burgerlijk ingenieur, loodgieter, arts, bakker ….Lees hier het de artikels op GVA.be en HLN/be 20/11 en HLN.be 12/12.

 

Joris Ghesquiere, voorzitter VORM: “Op basis van dit overleg zal het organiserend comité een manifest opstellen dat aan de beleidsmakers wordt bezorgd en dagen we elke onderwijspartner uit om enkele voorstellen daadwerkelijk te realiseren”.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.