📨 MANIFEST LERARENTEKORT

 

Op dinsdag 16 november organiseerden we samen met alle katholieke scholen in Mechelen een bijeenkomst om oplossingen te zoeken voor het nijpende lerarentekort. Alle schoolbesturen en -directies, partners uit het onderwijsveld, de vakbonden en vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van onderwijs schoven mee aan tafel.

Het was een constructieve overlegavond waarbij de directies, bestuurders en genodigden ideeën en potentiële oplossingen konden uitwisselen. We stellen op basis van deze overlegavond een manifest op met daarin een reeks voorstellen. Dat bezorgen we aan de beleidsmakers en we dagen alle onderwijspartners uit om enkele voorstellen daadwerkelijk te realiseren. 

 

Lees hier de artikels op GVA.be en HLN/be 20/11 en HLN.be 12/12.

 

 

Met de concrete ideeën en voorstellen uit dit overlegmoment werkten we een manifest uit. Dat vind je hier. We zijn blij om te zien dat het kabinet hier al enkele voorstellen van oppikte. Toch blijven we aandringen om verdere stappen te nemen om het lerarentekort ten gronde aan te pakken.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Tom Verstraelen
een jaar geleden

Ik heb begrepen dat meeneembaarheid van anciënniteit voor zij-instomers enkel zal gelden voor nieuwe zij-instormers die de voorbije drie jaar niet in onderwijs werkten. Ik ben vijf jaar geleden met meer dan 20 jaar ervaring gestart als zij-instromer. Ik stop in onderwijs als voorgaande waar blijkt.

VORM
een jaar geleden

Wij begrijpen uw reactie, waarvoor dank.
We vinden het ook jammer dat anciënniteit niet meer en eerder kan worden meegenomen. We streven naar betere voorwoorden voor alle zij-instromers.