2e graad in VORM 

4e jaar

Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de studierichtingen die je in de 4e jaar in VORM kan volgen.

Na de benaming van elke studierichting vind je terug welk accent er wordt gelegd:

  • ASO of algemeen secundair onderwijs legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Er wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs.
  • BSO of beroepssecundair onderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert.
  • KSO of kunstsecundair onderwijs koppelt een algemene ruime, vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.
  • TSO of technisch secundair onderwijs besteedt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijklessen.

Wil je graag meer weten over een bepaalde richting? Neem dan zeker een kijkje op de website van de betrokken school.

 

Studierichting School
Basismechanica (BSO) Technische Scholen Mechelen
Beeldende en architecturale kunsten (KSO) COLOMAplus
Bio-esthetiek (TSO) COLOMAplus
Bouw (BSO) Technische Scholen Mechelen
Bouw- en houtkunde (TSO) Technische Scholen Mechelen
Brood- en banketbakkerij (BSO) COLOMAplus
Economie (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Elektriciteit - Elektronica (TSO) Technische Scholen Mechelen
Elektrische installaties (BSO) Technische Scholen Mechelen
Elektromechanica (TSO) Technische Scholen Mechelen
Elektrotechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Fotografie (TSO) COLOMAplus
Grafische communicatie (TSO) Technische Scholen Mechelen
Grafische media (TSO) Technische Scholen Mechelen
Grieks - Latijn (ASO) Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Haarzorg (BSO) COLOMAplus
Handel I Business economics (TSO) BimSem • College Hagelstein • COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Handel - Talen I Business economics & communication (TSO) COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut
Hotel (TSO) COLOMAplus
Hout (BSO) Technische Scholen Mechelen
Houttechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Humane wetenschappen (ASO) BimSem • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Industriële wetenschappen (TSO) Technische Scholen Mechelen
Kantoor I Office (BSO) COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Latijn (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
LO & Sport (TSO) BimSem
Mechanische technieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Publiciteit en etalage (BSO) COLOMAplus • Technische Scholen Mechelen
Restaurent en keuken (BSO) COLOMAplus
Sociale en technische wetenschappen (TSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Sportwetenschappen (ASO) BimSem
Techniek - wetenschappen (TSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut
Toerisme (TSO) COLOMAplus
Verkoop (BSO) Sint-Norbertusinsituut
Verzorging - Voeding (BSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Wetenschappen (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen

Voor informatie over de TSO- en KSO-studierichtingen in het 4e jaar binnen VORM kan je hiernaast door onze brochure bladeren. 


Navigeer naar