Aanmelden en inschrijvingen 1ste jaar (12-jarigen)

Heb je de school van je keuze gevonden? Mooi zo. Je kan je pas inschrijven in een school zodra je bent toegewezen, na je aanmelding.

Dus inschrijven voor de eerstejaars gebeurt via het aanmeldsysteem. 

Let wel 

 • De inschrijfperiode om aan te melden is overal dezelfde (nieuw decreet).
 • Je schrijft je best in voor meerdere scholen, in volgorde van je voorkeur.
 •  Mechelen en Sint-Katelijne-Waver (LOP regio Mechelen)

Vanaf maandag 25 maart 2024 kan je een plaats reserveren via aanmelden.school. Op 7 mei 2023 ontvang je ten laatste het resultaat van de aanmelding d.m.v. een ticket. De eigenlijke inschrijvingen starten - enkel met ticket - vanaf 14 mei 2023. Raadpleeg daarvoor de website van de school.

 

 •   Sint-Norbertusinstituut SNOR (LOP Lier-Duffel)

Werkt samen met meld-je-aan-secundair Antwerpen, zie ook de website van SNOR-duffel.

 

 •   Sint-Janshof (buitengewoon secundair onderwijs of BuSO) 

Vanaf 25 maart 2024 t.e.m. 19 april 2024 kan je een plaats reserveren via naar BuSO-school in regio mechelenRaadpleeg ook de website van de school voor meer informatie.


Inschrijvingen voor het 1ste jaar (12-jarigen) na de aanmeldperiode

Ook na de aanmeldperiode kan je nog inschrijven in sommige van onze scholen, via de vrije inschrijvingen
Heb je nog geen school? Zet je dan  zo snel mogelijk op de lijst van aanmelden.school

 

Hieronder een beknopt overzicht, de volledige handleiding stellen we graag ter beschikking.

1. Belangrijk

Je schrijft je tijdens de vrije inschrijvingen in scholen in waar nog vrije plaatsen zijn of je zet je op de reservelijst  in een school waar geen plaats is. 

2. Wanneer?

Deze inschrijvingen verlopen volgens volgorde van inschrijven: wie eerst inschrijft voor een vrije plaats, krijgt de plaats.

3. Voor wie?

Voor de ouder die nog op zoek is naar een school voor zijn/haar kind in het eerste jaar

4. Hoe?

Een ouder die nog geen kind heeft aangemeld:

 • Maak eerst een account aan.
 • Vul de nodige administratieve gegevens van het kind in.
 • Kies 1 of meerdere scholen waar je het kind wil inschrijven. Zet de scholen in volgorde van voorkeur.
  • Het systeem houdt rekening met de volgorde van voorkeur die je ingaf:
           Er is plaats in school 1  mogelijkheid tot inschrijving  
           Er is geen plaats in school 1  je komt op de reservelijst.
               - Het systeem kijkt dan of er plaats is in school 2.
                  Als er daar plaats is, krijg je mogelijkheid tot inschrijving in school 2 en behoud je je reserveplaats in school 1.
                  De scholen op plaats 3 en lagere plaatsen vallen dan weg.

               - Is er geen plaats in school 1 en 2, dan krijg je in beide scholen een plaats op de reservelijst en
                  kijkt het systeem naar de   school 3,  enz. Als er in geen van de gekozen scholen een plaats is,
                  dan krijg je overal een reservenummer.

 

Een ouder die al een kind heeft aangemeld kan, ook na de toewijzing, de volgorde van scholen veranderen en/of extra scholen toevoegen. 

Bij inschrijven (= bij het dateren en plaatsen van je handtekening onder het schoolreglement) overschrijft deze de vorige inschrijving automatisch. Best laat je de vorige school ook weten dat je niet zal komen, zodat zij een andere leerling kunnen blij maken.