2e graad in VORM

Het 3e en 4e leerjaar van het secundair onderwijs vormen de 2e graad.

In deze 2de graad kies je voor het eerst een studierichting.  Je staat voor een belangrijke keuze, omdat deze richting geeft aan je verdere schoolloopbaan in het secundair onderwijs.

Vanaf 1 september 2021 start de modernisering van het secundair onderwijs in de 2e graad. Voortaan worden alle studierichtingen van het 3e jaar ondergebracht in studiedomeinen en finaliteiten.

 

Start je in het 4e jaar? Dan volg je secundair onderwijs voor de start van de modernisering.

 

Wat betekent het 3e jaar concreet in VORM?

 

3e jaar

7 studiedomeinen in VORM

> Economie & Organisatie

> Maatschappij & Welzijn 

>  STEM

> Taal & Cultuur

Kunst & Creatie

> Sport

> Voeding & Horeca

3 finaliteiten in VORM

De keuze die je maakt, bepaalt welk perspectief je nadien hebt: ga je meteen aan het werk of studeer je nog voort? 

> Doorstroom

> Arbeidsmarkt

> Dubbel (Doorstroom of Arbeidsmarkt)

> Je gaat voortstuderen in hoger onderwijs.

> Je gaat meteen aan het werk.

> Je gaat voorstudere of je gaat aan het    werk.

Studiedomeinen, studierichtingen en je toekomstperspectief

Het studieaanbod is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse regering.


Hoor je graag onze directies aan het woord over het gemoderniseerde studieaanbod in de 2e graad? Bekijk dan zeker het filmpje hiernaast!Navigeer naar