2e leerjaar in VORM

Sinds 1 september 2020 veranderde de structuur van het 2e jaar. Vanaf dan spreken we over het 2e leerjaar A (2A) en het 2e leerjaar B (2B).

In 2A omvat de basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …) 25 lesurenIn 2B zijn dat er 20.

Daarnaast kunnen leerlingen uit 2A kiezen voor een van de basisopties die de school aanbiedt (5 lesuren). In 2B kan er gekozen worden voor maximaal drie basisopties (10 lesuren).

Welke basisopties je kan kiezen en hoeveel, verschilt per school. Net als in het 1e jaar zijn er ook in het 2e jaar lesuren differentiatie die de school vrij kan invullen. Het gaat om 2 uren.

 

Hieronder vind je een overzicht van de basisopties en in welke school je ze kan volgen.

Basisopties 2A

Basisoptie School
Economie en organisatie BimSem • COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Klassieke talen (Grieks-Latijn) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Kunst en creatie COLOMAplus
Maatschappij en welzijn COLOMAplus • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Moderne talen en wetenschappen BimSem • College Hagelstein • COLOMAplus • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Sport BimSem
STEM-technieken Technische Scholen Mechelen
STEM-wetenschappen BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Ursula-Instituut • Technische Scholen Mechelen • Ursulinen Mechelen
Voeding en horeca COLOMAplus

Basisopties 2B

Basisoptie School
Economie en organisatie COLOMAplus • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Kunst en creatie COLOMAplus
Maatschappij en welzijn COLOMAplus • Sint-Norbertusinstituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
STEM-technieken Technische Scholen Mechelen
Voeding en horeca COLOMAplus

In de studiegids hiernaast vind je een overzicht van de de belangrijkste weetjes over de 1e graad.

 


Navigeer naar