1e leerjaar in VORM

1A of 1B

Al onze scholen voor gewoon secundair onderwijs bieden het 1e leerjaar A aan. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen alleen nog leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs starten in 1A. Deze leerlingen krijgen na het 6de jaar een diploma om te kunnen verder studeren.

Wie niet over dat getuigschrift beschikt, gaat naar het 1e leerjaar B. Zij krijgen na het 6e jaar een diploma om te kunnen gaan werken.

1B wordt aangeboden in COLOMAplus, Sint-Norbertusinstituut, Sint-Ursula-Instituut, Technische Scholen Mechelen en Ursulinen Mechelen.

Lessenpakket

Zowel in 1A als in 1B krijgen de leerlingen 27 lesuren basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …).

Die algemene vorming is aangepast aan hun niveau. De leerplannen voor 1A en 1B zijn dus verschillend, hoewel het om hetzelfde aantal lesuren gaat.

Daarnaast zijn er 5 lesuren differentiatie die elke school vrij kan invullen.

Voor wie Latijn volgt, worden de meeste van deze lesuren gebruikt voor het vak Latijn.

Vaak gebruiken scholen deze uren ook om leerlingen bij te werken of juist extra uit te dagen voor vakken als wiskunde of Frans.

Omdat scholen zelf kunnen kiezen hoe deze uren worden ingevuld, kijk je best op de website van de school van jouw voorkeur voor meer informatie.


In de studiegids hieronder vind je een overzicht van de de belangrijkste weetjes over de 1e graad..

 


Navigeer naar