Visie en manifest

VORM is de scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs in de Regio Mechelen.
Met 11.500 leerlingen, 2.300 leerkrachten en 10 scholen vormen we samen de grootste scholengemeenschap van Vlaanderen - maar we zijn vooral een thuis voor je talent.


Organisatie

De scholengemeenschap wordt bestuurd door een CASS, bestaande uit een gemandateerde vertegenwoordiger van elk schoolbestuur en een door de schoolbesturen gezamenlijk gekozen voorzitter. De schoolbesturen zijn binnen het CASS samen verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering van de scholengemeenschap en voor de uitoefening van de decretale bevoegdheden die aan de scholengemeenschappen zijn toegekend door het decreet van 14 juli 1998 en andere reglementaire bepalingen.

Het RADI voert het beleid uit, bepaald door het bestuurscollege en staat m.a.w. in voor de dagelijkse leiding van de scholengemeenschap. Het RADI wordt voorgezeten door de coördinerend directeur en telt 11 leden m.n. de coördinerend directeur en de algemeen directeurs van elk pedagogisch geheel.

 


Wie is wie?

CASS (schoolbesturen)

Joris Ghesquiere (voorzitter VORM - vice voorzitter Onderwijsinrichting van de Ursulinen te O.L.V.-Waver vzw)

Piet Boes (Onderwijsinrichting van de Ursulinen te O.L.V.-Waver vzw)

Dirk Buelens (KOMO vzw)

Francis Van Caer (Kitos vzw)

Pat Vandewiele (KOMO vzw)

Marc Vercauteren (Scheppers-Mechelen vzw)

Anne  Verhoeven  (Kitos vzw)

Ria Marechal (coördinerend directeur)

 

REGIE-groep (procesbewaker en klankbord van VORM)

Joris Ghesquire (Onderwijsinrichting van de Ursulinen te O.L.V.-Waver vzw)

Te bepalen (Kitos vzw)

Veerle Scheirs (Scheppers-Mechelen vzw)

Pat Vandewiele (KOMO vzw)

Ria Marechal (voorzitter)

 

RADI (schooldirecties)

Ria Marechal (coördinerend directeur)

Jürgen Huyghe (BimSem - Mechelen)

Katrien Goetelen (College Hagelstein - Sint-Katelijne-Waver)

An Wyckmans  (COLOMAplus - Mechelen)

Hamid Riffi (Scheppersinstituut - Mechelen)

Charlot Hellin (Sint-Norbertusinstituut - Duffel)

René Schroyens (Sint-Romboutscollege - Mechelen)

Wilfried Wens (Sint-Ursula-Instituut - Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

Stefan De Weerdt (Technische Scholen Mechelen - Mechelen)

Mieke Acke (Ursulinen Mechelen - Mechelen)

Veerle Verheyden (Sint-Janshof - Mechelen; buitengewoon onderwijs)

 

OCSG (Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap)

Ria Marechal (voorzitter)

Geleding inrichtende machten:

de leden van het RADI

Geleding personeel:

Abdelilah Azirar (BimSem)

Jeroen Vandenbosch (College Hagelstein)

Kristine Hermans (COLOMAplus)

Joke Van Nuffel (Scheppersinstituut)

Bart De haes (secretaris, Sint-Norbertusinstituut)

Peggy Gorris (Sint-Romboutscollege)

Anne Van Goethem (Sint-Ursula-Instituut)

Jemma Pont (Technische Scholen Mechelen) 

Leen De Roover (Ursulinen Mechelen)

Bram Wyckmans (Sint-Janshof)