Waar kan je wat studeren vanaf 15 jaar?

 onderwijsstructuur vóór de modernisering

Gewoon secundair onderwijs vóór de modernisering

Tweede graad enkel nog vanaf het 4de jaar!
(het 3de jaar zal in de nieuwe vorm - modernisering - aangeboden worden)

Derde graad (5de en 6de jaar)

met Se-n-Se en 7de Specialisatiejaren

Buitengewoon secundair onderwijs

Centrum voor Leren en Werken

HBO 5 Verpleegkunde