HBO5 Verpleegkunde

Het hoger beroepsonderwijs (HBO) bereidt voor op het uitoefenen van een beroep. Qua niveau situeert HBO zich net onder de professionele bachelor. Opleidingen duren ongeveer twee jaar.  Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een HBO 5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang.

De '5' in HBO 5 verwijst naar het niveau in de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

Naam Opleiding In welke school kan je deze opleiding volgen?

Navigeer naar: