2e jaar

Schooljaar 2020-2021

 

 

Op 1 september 2020 verandert de structuur van het 2de jaar. Vanaf dat moment spreken we over het 2de leerjaar A (2A) en het 2de leerjaar B (2B).

In 2A omvat de basisvorming (Nederlands, Frans, wiskunde …) 25 lesuren. In 2B zijn dat er 20. Daarnaast kunnen leerlingen uit 2A kiezen voor een van de basisopties die de school aanbiedt (5 lesuren). In 2B kan er gekozen worden voor maximaal drie basisopties (10 lesuren). Welke basisopties je kan kiezen en hoeveel, verschilt per school. Net als in het eerste jaar zijn er ook in het 2de jaar lesuren differentiatie die de school vrij kan invullen. Het gaat om 2 uren.

Hieronder vind je een overzicht van de basisopties en in welke school je ze kan volgen.

Basisopties 2A

Basisoptie School
Economie en organisatie BimSem - COLOMAplus - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Klassieke talen (Grieks-Latijn) Sint-Romboutscollege - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Klassieke talen (Latijn) BimSem - College Hagelstein - Scheppersinstituut - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Romboutscollege - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Kunst en creatie COLOMAplus
Maatschappij en welzijn COLOMAplus - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Moderne talen en wetenschappen BimSem - College Hagelstein - COLOMAplus - Scheppersinstituut - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Romboutscollege - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Sport BimSem (indien toestemming van de Vlaamse regering)
STEM-technieken Technische Scholen Mechelen
STEM-wetenschappen BimSem - College Hagelstein - Scheppersinstituut - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Ursula-Instituut - Technische Scholen Mechelen - Ursulinen Mechelen
Voeding en horeca COLOMAplus

Basisopties 2B

Basisoptie School
Economie en organisatie COLOMAplus - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
Kunst en creatie COLOMAplus
Maatschappij en welzijn COLOMAplus - Sint-Norbertusinstituut - Sint-Ursula-Instituut - Ursulinen Mechelen
STEM-technieken Technische scholen Mechelen
Voeding en horeca COLOMAplus

Ga via onderstaande link naar de volledige structuur van de modernisering  of verder naar de tweede graad