3e graad in VORM 

Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de studierichtingen die je in de 3e graad in VORM kan volgen.

Na de benaming van elke studierichting vind je terug welk accent er wordt gelegd:

  • ASO of algemeen secundair onderwijs legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Er wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs.
  • BSO of beroepssecundair onderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin de jongere naast algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert.
  • KSO of kunstsecundair onderwijs koppelt een algemene ruime, vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.
  • TSO of technisch secundair onderwijs besteedt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. Bij deze opleiding horen ook praktijklessen.

Wil je graag meer weten over een bepaalde richting? Neem dan zeker een kijkje op de website van de betrokken school.

 

Studierichting School
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) COLOMAplus
Auto • duaal (BSO) Technische Scholen Mechelen
Autotechnieken • duaal (TSO) Technische Scholen Mechelen
Boekhouden - informatica I Accountancy & IT (TSO) COLOMAplus • College Hagelstein • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Bouw- en houtkunde (TSO) Technische Scholen Mechelen
Brood- en banketbakkerij en confiserie (BSO) COLOMAplus
Carrosserie (BSO) Technische Scholen Mechelen
Communicatie en media (TSO) COLOMAplus
CV en sanitaire installaties (BSO) Technische Scholen Mechelen
Drukken en afwerken (BSO) Technische Scholen Mechelen
Economie - moderne talen (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Economie - wiskunde (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Elektrische installaties (BSO) Technische Scholen Mechelen
Elektrische installatietechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Elektromechanica (TSO) Technische Scholen Mechelen
Farmaceutisch - technisch assistent (TSO) Sint-Norbertusinstituut
Fotografie (TSO) COLOMAplus
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) Sint-Norbertusinstituut • Ursulinen Mechelen
Grafische communicatie (TSO) Technische Scholen Mechelen
Grieks - Latijn (ASO) Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Grieks - wiskunde (ASO) Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut
Grootkeuken (BSO) COLOMAplus
Haarzorg (BSO) COLOMAplus
Handel I Business economics (TSO) BimSem • COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Hotel (TSO) COLOMAplus
Houtbewerking (BSO) Technische Scholen Mechelen
Houttechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Humane wetenschappen (ASO) BimSem • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Industriële ICT (TSO) Technische Scholen Mechelen
Industriële wetenschappen (TSO) Technische Scholen Mechelen
Informaticabeheer I Network & IT (TSO) COLOMAplus
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) Sint-Norbertusinstituut
Kantoor I Office (BSO) COLOMAplus • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Lassen - constructie • duaal (BSO) Technische Scholen Mechelen
Latijn - moderne talen (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Latijn - wetenschappen (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Latijn - wiskunde (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
LO & Sport (TSO) BimSem
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Moderne talen - wetenschappen (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut
Moderne talen - wiskunde (ASO) Sint-Ursula-Instituut
Multimedia (TSO) Technische Scholen Mechelen
Onthaal en recreatie (BSO) COLOMAplus
Podiumtechnieken (TSO) Technische Scholen Mechelen
Printmedia (TSO) Technische Scholen Mechelen
Publiciteitsgrafiek (BSO) COLOMAplus • Technische Scholen Mechelen
Restaurant en keuken (BSO) COLOMAplus
Retail (BSO) COLOMAplus
Ruwbouw (BSO) Technische Scholen Mechelen
Schoonheidsverzorging (TSO) COLOMAplus
Secretariaat - talen I Office assistance (TSO) Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Sociale en technische wetenschappen (TSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Sportwetenschappen (ASO) BimSem
Techniek - wetenschappen (TSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut
Toegepaste beeldende kunst (KSO) COLOMAplus
Toerisme (TSO) COLOMAplus
Verkoop (BSO) Sint-Norbertusinsituut
Verzorging (BSO) Sint-Norbertusinsituut • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen
Wetenschappen - wiskunde (ASO) BimSem • College Hagelstein • Scheppersinstituut • Sint-Norbertusinsituut • Sint-Romboutscollege • Sint-Ursula-Instituut • Ursulinen Mechelen

Voor informatie over de TSO- en KSO-studierichtingen binnen VORM kan je hiernaast door onze brochure bladeren. 

 


Navigeer naar