HBO5 Verpleegkunde in VORM

Het hoger beroepsonderwijs (HBO) bereidt voor op het uitoefenen van een beroep.

Qua niveau situeert HBO zich net onder de professionele bachelor. Opleidingen duren ongeveer twee jaar.  Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een HBO5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang. De '5' in HBO 5 verwijst naar het niveau in de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

Een HBO5-opleiding bereidt je voor op een beroep. Zo kan je na een HBO5-opleiding onmiddellijk aan de slag in het werkveld. Maar je kan ook doorstromen naar het hoger onderwijs.

HBO5 Verpleegkunde kan je volgen in Sint-Norbertusinstituut in Duffel.


Navigeer naar